Keris Betok

Ditulis Dunia Silat

Rp 800,000
Bentuk keris : Betok
Warangka / Sarung &
kelengkapan keris : -
Kondisi :Original